Andmekaitseuudised

GDPRiga seonduvad uudised, artiklid ja audio-postitused

Isikuandmete müüjale mõisteti vangistus ja ta pidi maksma 25 000 GBP riigituludesse.

Postitatud

Manchesteri Apellatsioonikohus (Manchester Crown Court) mõistis 8.01.2021. kaheksa (8) kuud vangistust autoabiga tegeleva ettevõtte töötajale Kim Doyle’le selle eest, et viimane edastas 4 750 õnnetusse sattunud kliendi andmed kahjunõuete sissenõudmisega tegelevale õigusettevõttele. Uurimise viis läbi UK isikuandmete kaitse järelevalveasutus Information Commissioner’s Office (ICO). Doyle mõisteti süüdi ebaseadusliku juurdepääsu hankimises oma tööandja arvutisüsteemile ning seal sisaldunud… Loe lähemalt »

Uus andmekaitsetrahv Lätist – 65 000 EUR.

Postitatud

23.02.2021.a. määras Läti isikuandmete kaitse järelevalveasutus Datu valsts inspekcija 65 000 EUR haldustrahvi firmale SIA “Lursoft IT”. Otsuse kohaselt rikkus see Läti ettevõte GDPR järgmisi aluspõhimõtteid: artikli 5 lõike 1 punkti a – seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus; artikli 5 lõike 1 punkti b – eesmärgi piirang; artikli 5 lõike 1 punkti c – võimalikult väheste andmete… Loe lähemalt »

Prantsusmaal trahviti GDPR rikkumise eest korraga nii vastutavat kui volitatud (andme)töötlejat.

Postitatud

Prantsusmaa isikuandmete järelevalveasutus CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) määras 27.01.2021.a GDPR nõuete rikkumise eest 150 000 eurot trahvi e-kauplusele kui vastutavale töötlejale ja 75 000 eurot trahvi nende veebilehe teenusepakkujale kui volitatud töötlejale. (https://www.cnil.fr/fr/credential-stuffing-la-cnil-sanctionne-un-responsable-de-traitement-et-son-sous-traitant). CNIL, kes seni on keskendunud pigem ainult vastutavate töötlejate sanktsioneerimisele, asus sel korral seisukohale, et ka asjasse puutuvaid volitatud töötlejaid… Loe lähemalt »

Parkimisrikkumine tõi kaasa trahvi nii parkimise korraldajale kui ka kohtutäiturile

Postitatud

Belgia andmekaitseamet määras 50 000 eurot trahvi parkimist korraldanud ettevõttele ja 15 000 eurot kohtutäiturile GDPR-i erinevate põhimõtete, näiteks seaduslikkuse, andmete minimeerimise ja vastutuse põhimõtete rikkumise eest. Lugu sai alguse sellest, et Belgia eraettevõte, kelle ülesandeks on tagada linnatänavatel parkimisnõuete järgimine, asetas ühe auto „kojamehe“ vahele parkimistrahvi nõude. Rikkuja tuvastamiseks ja trahvi väljaandmiseks hankis ettevõte… Loe lähemalt »

Andmete „õngitsemine“ – kuidas seda ära tunda ja vältida?

Postitatud

GDPR, mh selle art. 5 lg 1(f) ja art 32 kohustavad kasutama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitseks. Üheks suuremaks ohuks andmetele on nn. „õngitsemine“ (phishing), millest on saanud alguse paljud väga ulatuslikud küberründed nii asutuste kui eraõiguslike isikute infosüsteemidele. „Õngitsemise“ abil saadud „sissepääs“  infosüsteemidesse võib tuua kaasa tagajärjed – andmevargus, isiku- või muude… Loe lähemalt »

Meiliaadresside nõusolekuta jagamine rikub isikute privaatsust.

Postitatud

Ülevaade kahest sarnasest rikkumisjuhtumist Austrias ja Belgias. I Üürnik esitas kaebuse Austria isikuandmete kaitse järelevalveasutusele (Österreichische Datenschutzbehörde) selle kohta, et kinnisvarahaldur avaldas tema andmed üürileandjale ilma tema nõusoleku või muu GDPR-s sätestatud õigusliku aluseta. Probleem algas sellest, kui üürnik saatis kinnisvarahaldurile küsimuse oma eluruumis asuva mööbli kohta. Kinnisvarahaldur võttis ühendust üürileandjaga ja saatis talle edasi… Loe lähemalt »

Lätis tõi töötaja diagnoosi kolleegidele avaldamine kaasa trahvi.

Postitatud

Läti isikuandmete kaitse järelevalveasutus „Datu Valsts Inspekcija“ määras tööandjale 6 250 eurot trahvi töötaja terviseandmete ebaseadusliku avaldamise eest. Järelevalveasutusele laekus kaebus selle kohta, et tööandja informeeris töötaja tervislikust seisundist tema kolleege e-kirjaga, mis sisaldas selle töötaja ees- ja perekonnanime ning terviseseisundit, täpsemalt nakkushaiguse diagnoosi. Juhtumit uurides jõudis järelevalveasutus järeldusele, et tööandja rikkus selliselt toimides isikuandmete… Loe lähemalt »

Rikkumised terviseandmete töötlemisel tõid kaasa trahvid 30 miljonit SEK.

Postitatud

Rootsi andmekaitse järelevalveasutus Datainspektionen auditeeris äsja 8 tervishoiuteenuse pakkujat, et selgitada välja, kuidas on määratud juurdepääsuõigused patsientide digitaalsetele terviseandmetele. Seitsmel juhul kaheksast määrati ka haldustrahvid, kokku 30 miljonit rootsi krooni. Järelevalveasutuse audit keskendus küsimusele – kas tervishoiuteenuste pakkujad on koostanud juurdepääsuvajaduste ja riskide analüüsi ning teinud terviseandmetele juurdepääsuõiguste andmise otsused sellele analüüsile tuginedes. Tervishoiuteenuste pakkujad… Loe lähemalt »

GDPR nõuete rikkumine tõi kaasa hiigeltrahvi

Postitatud

Prantsusmaa andmekaitse järelevalveasutus Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés  (CNIL) trahvis kaubandusketti Carrefour  2 350 000 euro ja Carrefour Banque’ (Carrefour’i keti pank) 800 000 euro suuruse trahviga. Menetlus sai alguse klientide kaebustest ning selle käigus leiti väga erinevaid puudujääke: Teavitamiskohustuse rikkumine (GDPR artikkel 13) Veebilehtedel carrefour.fr ja carrefour-banque.fr avaldatud teave kasutajatele ning kliendiprogrammiga Pass card liituda soovijatele… Loe lähemalt »

Euroopa Andmekaitsenõukogu (EDBP) nõuanded andmeedastuseks „Schrems II“ kohtuotsuse järgses maailmas

Postitatud

novembril 2020 avalikustas Euroopa Andmekaitsenõukogu kaks olulist dokumenti seoses EL- st väljapoole liikuvate isikuandmetega: Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf ja Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures Adopted on 10 November 2020 https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_recommendations_202002_europeanessentialguaranteessurveillance_en.pdf Need dokumendid selgitavad,… Loe lähemalt »