Tugiteenus andmekaitsespetsialistile (DPO)

Mõnikord on andmekaitsespetsialisti ülesanded ootamatu lisatöö muude ülesannete kõrval või täiesti uus valdkond.
Privaatsusteemad ongi keerulised ja vastuolulised, mille puhul adekvaatse hinnangu andmine või õige otsuse tegemine ei ole iga kord lihtne.

Ka kogenud andmekaitsespetsialist, eriti kui ta töötab üksi, võib mõnes küsimuses tunda vajadust eelneva arutelu ja/või kogemuste jagamise järele.

Olles kuus aastat Eestis andmekaitsega igapäevaselt tegelenud, pakume uue teenusena nüüd ka erapooletut tuge ja nõuandeid GDPR-i rakendamisel ning võimalust konfidentsiaalseks keskusteluks kogenud ametikaaslasega nii vahetu kohtumise, videokoosoleku, e-kirja või ka telefoni teel.

Sind aitab kogemustega andmekaitsespetsialist:

Tõnu Metsäär
Euroopa Andmekaitsenõukogu (EDPB)
ekspert alates 22.06.2022.

Lisateabe saamiseks võta meiega ühendust.

Meie sotsiaalmeedias