Inimesed

Oma õiguste kaitsmine ilma professionaalse abita on keeruline ning
jääb pahatihti soovitud tulemusteta. Kuid kes aitaks juriidilistes
küsimustes, kellelt saada asjakohast nõu?

Waldrandi kliente teenindab andmekaitse ekspert Tõnu Metsäär, kellel on praktiseeriva
juristina töökogemust juba üle 25 aasta. Akadeemilise õigushariduse on Tõnu
omandanud Tartu Ülikoolis ja oma teadmisi hiljem regulaarselt
täiendanud, sh University of Cambridge kaudu.

Tõnu Metsäär

Curriculum vitae

Isiku- ja kontaktandmed

 • Nimi: Tõnu Metsäär
 • Sünniaeg: 10.08.1971
 • Telefon: (+372) 56 59 041
 • E-post: info@gdpr24.ee

Andmekaitsespetsialisti (DPO) pädevuskoolitused ja diplomid:

Koolituse sisu
Äsja rakendunud uue andmekaitseseaduse esmane praktika
Diplom
Riigikohtu praktika ülevaade tsiviilasjades 2017-2018
Diplom
TÜ Andmekaitsereformi rakendamine avaliku sektori asutustes
Diplom
TÜ Andmekaitsespetsialisti täiendkoolitus
Diplom
Mida peab raamatupidaja teadma isikuandmete kaitsest?
Diplom
Kohustuslik leping alates 25. maist seoses uue andmekaitse määrusega
Diplom

Koolitajad

 • Aivar Ilves on omandanud bakalaureuse kraadi Tartu Ülikoolis informaatika erialal ning hetkel tegutseb IT konsultandina.

  Varasemalt on ta üle 24 aasta töötanud IT valdkonnas nii riigi- kui ka erasektoris (nt Riigikogu Kantselei, REKK, Eesti Päevaleht, Kaitsevägi, Siseministeerium, Maaeluministeerium), tõustes IT spetsialistist IT juhiks, lisaks olnud ka IT-nõunik ja infoturbejuht.

  Samuti on olnud Aivar seotud oluliste riigi IT projektidega nagu valimiste infosüsteem, e-valimised, Eesti Hariduse Infosüsteem, Sisseastumise Infosüsteem jt. Eesti e-riigi eksperdina on ta olnud lektoriks e-Riigi Akadeemias ning viinud läbi tööandja-organisatsioonides sisekoolitusi, sh küberturvalisuse alal.
  Aivar on kuulunud ka AKI juures tegutsevasse Avaliku Teabe Nõukogusse, kus põhifookuses oli isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) rakendamine.

  Aivar on olnud Äripäeva IT – lepingute Käsiraamatu peatoimetaja ning koostanud IT valdkonnaga seotud juhendeid ja kordasid väga paljudele organisatsioonidele.

 • Tiia Sõmer on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülkoolis küberturvalisuse erialal ning hetkel töötab Tallinna Tehnikaülikoolis nooremteadur-doktorandina küberkuritegevuse uurimise valdkonnas.

  Varasemalt on ta üle 20 aasta töötanud Eesti Kaitseväes ning teinud andmetöötlejatele vajalikke koolitusi asutusted ja ettevõtetes, nt Samsung Digital Academy, Tallinna Ülikool, Politsei- ja Piirivalveamet, Telg OÜ, JA Eesti OÜ, Eesti NATO Ühing jne.

  Tiia on koostanud digitalsed õppematerjalid ja gümnaasiumi küberkaitse ainekava ning õpetab nende baasil üldhariduskoolides praegu ka ise.

 • Anneli Külaots on töötanud andmekaitsespetsialistina nii ettevõttes (Elektrilevi OÜ) kui tegelenud isikuandmete kaitse küsimustega riigiasutuses (Häirekeskus). Koolitajal on varasem mitmekesine koolituskogemus EL teemadel, ajavahemikul 2005 – 2017 luges ta Euroopa Liidu õiguse ja rahvusvahelise majandusõiguse loenguid TTÜ (nüüdse nimega Taltech) üliõpilastele. Sinna lisanduvad isikuandmete alased koolitused Elektrilevi töötajatele.

  Koolitajal on õigusalane haridus,  mitmekesised teadmised isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest, sh GDPR-st ning kogemus andmekaitse regulatsioonide praktikas ellu rakendamisest.

Tekkis küsimusi või oled koostööst huvitatud?

Võta ühendust!

Meie sotsiaalmeedias