Andmekaitseuudised

Uus! GDPR24 alustab andmekaitseteemaliste individuaalkoolitustega

Postitatud

Meil on rõõm teada anda, et GDPR24.ee meeskond on täienenud mitme väga hea eksperdiga ning nüüdsest saame teile pakkuda põhjalikke andmekaitsealaseid koolitusi. Koolitused on individuaalsed, reeglina toimuvad need Tallinnas, kuid võimalusel ka mujal Eestis ning neis käsitletakse laia spektrit GDPRi ja infoturbega seotud teemadest.

GDPRi-teemalised koolitused:

Sissejuhatav koolitus (1) kestab 2x45min, kuid kuna mõned teemad – näiteks andmesubjektide õigused ja töötleja kohustused – on üsna mahukad, võivad need teinekord ka jätkukoolitust vajada. Koolitusi veab põhjalike GDPRi-alaste teadmistega lektor Anneli Külaots.

Edasijõudnutele mõeldud koolituse (2) fookuses on andmetöötluslepingu koostamine, isikuandmetega seotud rikkumised, lõimitud andmekaitse ja palju muud. Ka selle keskmine maht on 2×45 minutit.

Siit edasi pakume juba päris konkreetselt kliendi andmekaitseteemaliste „valude“ lahendamist, seega need on loomult vahetud nõustamised ja tipneb meiepoolsete lahenduste väljapakkumisega.

Kui soovid ennast GDPRi osas täiendada, palun jäta siia oma kontaktid ja võtame sinuga peatselt ühendust!

Küberturbe-teemalised koolitused:

Andmekaitseseadus paneb ettevõtjale kohustuse tagada, et volitamata isikud ei pääseks andmetele ega seadmetele ligi, et IT-turvalisuse reeglid oleksid sätestatud ja vahendeid kasutataks turvaliselt. Kuid mida see tähendab ja millised on võimalike küberintsidentide mõjud? Kuidas peaks töötaja käituma, et küberturvalisuse probleeme ega intsidente ei tekiks? Milliseid küberturvalisuse probleeme võib tekkida, kuidas neid vältida?

Need on vaid mõned põhiküsimused, mis saavad koolitusel vastuse just teie poolt seatud kontekstis. Koolituse läbiviijateks on küberturvalisuse eksperdid Tiia Sõmer ja Aivar Ilves ning sarnaselt GDPRi koolitustele on ajaliseks siin mahuks 2x45min.

Seega, head andmekaitsespetsialistid –  võtke meiega palun ühendust ning andke teada, mis teemadel soovite meilt koolitust saada. Anname teile kiiret tagasisidet ning lähtestame just teie jaoks vajaliku koolituse.

Kui soovid ennast küberturbe osas täiendada, palun jäta siia oma kontaktid ja võtame sinuga peatselt ühendust!

1 GDPRi sissejuhatava koolituse teemad:
Mis on GDPR ja kellele seda vaja on? Mis on isikuandmed? Millised tegevused on isikuandmete töötlemine? Kes on andmesubjekt ehk inimene, kelle andmeid töödeldakse? Milleks on vaja andmetöötlusregistrit ehk isikuandmete töötlemise ülevaadet? Millistel alustel (põhjustel) tohib isikuandmeid töödelda? Millised on andmesubjekti õigused? Millised on andmetöötleja kohustused? Kuidas tagada andmesubjekti õigused ja täita andmetöötleja kohustusi?  Kes on vastutav ja kes volitatud töötleja ja milleks on vaja nendevahelist andmetöötluslepingut? Mis on isikuandmetega seotud rikkumine? Mida teeb andmekaitsespetsialist (AKS, ingl k DPO – Data Protection Officer)?

2 GDPRi edasijõudnute koolituse teemad:
Kolmandad osapooled; Isikuandmete väljastamine kolmandatele osapooltele, sh ametiasutustele; Isikuandmete edastamine välismaale, sh väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda; Vastutava/volitatud töötleja vaheline leping  ehk andmetöötlusleping; Vastutava ja volitatud töötleja piiritlemine, kaasvastutavad töötlejad;  IT partner kui erilise rolliga volitatud töötleja; Isikuandmetega seotud rikkumine (GDPR artiklid 33 ja 34); Kuidas rikkumist ära tunda? Kuidas hinnata vahejuhtumi tõsidust? Lõimitud andmekaitse (privacy by design); Uue teenuse/operatsiooni disainimine, loomine ja juurutamine; Tark IKT teenuste tellimine (sh nn „karbitoodete tellimine vs IKT arenduse tellimine); Otseturundus (sh ePrivacy määrus); Koduleht – küpsised, „like“-id jne