Andmekaitseuudised

Ungari nn. „antivakserite“ organisatsiooni ja selle juhte trahviti GDPR rikkumise eest.

Postitatud

Ungari andmekaitse järelevalveasutus (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH) määras 02.03.2022. Ungari vaktsineerimisvastaste organisatsioonile  ja selle eestseisuse liikmetele 8 000 eurot trahvi isikuandmete töötlemise tingimustest teavitamata jätmise ja muude GDPR nõuete rikkumise eest.

2020.a oktoobris algatas organisatsioon kampaania, mille käigus koguti allkirju nii veebis kui ka paberil. Osalejatele pakuti lisaks Covid-19 vastasele petitsioonile allakirjutamisele ka võimalust anda nõusolek võtmaks vastu teavitusi eestseisuse poliitilise tegevuse kohta ning väljendamaks poliitilist toetust. Kokku koguti ligikaudu 58 000 allkirja.

Järelevalveasutus leidis esmalt, et mõlemad vastutavad töötlejad – organisatsioon ja selle eestseisus – töötlesid isikuandmeid ilma kehtiva, GDPR artikli 6(1)(a) nõuetele vastava nõusolekuta ning seega ebaseaduslikult. Järelevalveasutus tuvastas, et andmesubjektidele ei olnud antud tegelikku võimalust oma tahet väljendada. Kuna poliitilised arvamused on eriliigilised isikuandmed, on nende töötlemiseks nõutav GDPR artiklis 9(2)(a) nimetatud selgesõnaline nõusolek (expressed consent).

Teiseks tuvastas järelevalveasutus, et massiliste toetajate andmebaasi loomist planeerides eiras organisatsioon GDPR artiklis 5(1)(b) sisalduvat minimaalsuse põhimõtet.

Kolmandaks eiras organisatsioon GDPR artiklis 5(1)(a) sisalduvaid seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõtteid, kuna privaatsusteavitus eksitas inimesi andmetöötluse eesmärgi ning vastutava töötleja identiteedi osas. Ebapiisava info jagamisega rikkusid andmetöötlejad lisaks ka   GDPR artiklit 13.

Neljandaks asus järelevalveasutus seisukohale, et andmetöötlejad ei olnud tegelikult suutelised tõendama oma andmetöötluse kooskõla GDPR artiklis 5 (1) nimetatud põhimõtetega, millega nad rikkusid sama artikli lõikes 2 nimetatud tõendamiskohustuse nõuet.

Lisaks eelnevale ei teinud organisatsioon ja selle eestseisus järelevalveasutuse hinnangul menetluse käigus koostööd.

Trahvi määramisel võttis NAIH arvesse rikkumise ulatust, st teema ühiskondlikku kõlapinda, hõlmatud isikute suurt hulka ning rikkumise kestust.

Artikli kirjutamisel kasutatud allikas:

https://www.naih.hu/