Andmekaitseuudised

Andmetöötleja ei tohi probleemide korral “pead liiva alla peita”.

Postitatud

Itaalia andmekaitse järelevalveasutus Garante määras 27.01.2022.a andmesubjekti päringu mittenõuetekohase täitmise ning  järelevalveasutuse ignoreerimise eest 40 000 euro suuruse trahvi.

Vastutav töötleja, ettevõte T.S.M. Srl ühendus füüsilise isikuga (andmesubjektiga) ja palus tal erialasel koolitusel osalemiseks täita rea vorme. Paraku ei osanud ettevõte vastata isiku küsimustele selle kohta, milline on ettevõtte roll küsitud isikuandmete töötlemisel. Isik esitas ettevõttele oma andmetega tutvumise ja kustutamise avalduse ning vastuväite andmete töötlemisele. T.S.M. kinnitas isikuandmete kustutamist, kuid jäi võlgu vastuse andmetega tutvumise soovi (nn. DSAR) kui ka vastuväidete osas. Isik pöördus oma õiguste kaitseks seega andmekaitse järelevalveasutuse poole.

Järelevalveasutuse poolt algatatud menetluse käigus ei võtnud ettevõte kaitsta oma seisukohti ning eiras talle esitatud küsimusi. Järelevalveasutus leidis, et koostöövalmiduse puudumine on seaduses sätestatud kohustuste rikkumine , ning sellest hoolimata annavad isiku poolt kaebusele lisatud dokumendid ettevõtte kui isikuandmete töötleja vastutuse kohta piisava pildi.

Järelevalveasutus asus seisukohale, et pelgalt  GDPR artikli 17 alusel andmete kustutamine ei ammenda vastutava töötleja kohustusi. Kooskõlas GDPR artiklitega 13 ja 15 oleks ettevõte  pidanud isikule esitama info tema isikuandmete allika, töötlemistoimingute ning andmete teistele töötlejatele edastamise kohta. Samuti oleks ettevõte pidanud kinnitama edasise töötlemise osas esitatud vastuväite kättesaamist ning selle soovi kooskõlas GDPR artikliga 21 ka täitma.

Neile seisukohtadele tuginedes tegi järelevalveasutus ettevõttele GDPR artiklite 13, 15 ja 21 rikkumise eest 40 000 eurot trahvi. Ettevõttele tehti lisaks ka ettekirjutus oma tegevuse GDPR-ga kooskõlla viimiseks ning kohustati teavitama isikuid alati korrektselt isiku andmete töötlemistoimingutest, vastama isikute juurdepääsutaotlustele ning vastuväidete korral andmetöötlust mitte jätkama.

Artikli kirjutamisel kasutatud allikas:

https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9746068